Agendas & Minutes 2020

January 7, 2020 AgendaMEETING CANCELLED
January 21, 2020 AgendaJanuary 21, 2020 Minutes
February 4, 2020 AgendaFebruary 4, 2020 Minutes
February 18, 2020 AgendaMEETING CANCELLED
March 3, 2020 Agenda

Agendas & Minutes 2019

January 8, 2019 Agenda January 8, 2019 Minutes
January 22, 2019 Agenda January 22, 2019 Minutes
February 5, 2019 Agenda February 5, 2019 Minutes
February 19, 2019 AgendaFebruary 19, 2019 Minutes
March 5, 2019 AgendaMEETING CANCELLED
March 19, 2019 AgendaMarch 19, 2019 Minutes
March 21, 2019 Agenda Special Council Meeting
April 2, 2019 AgendaApril 2, 2019 Minutes
April 16, 2019 AgendaApril 16, 2019 Minutes
May 7, 2019 AgendaMay 7, 2019 Minutes
May 21, 2019 AgendaMay 21, 2019 Minutes
June 4, 2019 AgendaJune 4, 2019 Minutes
June 18, 2019 AgendaMEETING CANCELLED
July 2, 2019 AgendaJuly 2, 2019 Minutes
July 23, 2019 AgendaSpecial Council Meeting
August 6, 2019 AgendaAugust 6, 2019 Minutes
September 3, 2019 AgendaSeptember 3, 2019 Minutes
September 17, 2019 AgendaMEETING CANCELLED
October 1, 2019 AgendaOctober 1, 2019 Minutes
October 15, 2019 AgendaOctober 15, 2019 Minutes
November 5, 2019 AgendaNovember 5, 2019 Minutes
November 19, 2019 AgendaNovember 19, 2019 Minutes
December 3, 2019 AgendaDecember 3, 2019 Minutes
December 17, 2019 AgendaDecember 17, 2019 Minutes

Archives

2018 –   2017 –   2016 –   2015 –   2014  –  2013 


Contact Information

Freda Martel, Eniigaazid Enokiiwaad (Director of Administration)
705-753-2050 ext. 1223 | fredam@nfn.ca

Kimberly Salvaneschi, E-Niigaanzid / Waadookaazod (Executive Assistant)
705-753-2050 ext. 1229 | kims@nfn.ca